ΚΡΑΤΗΣΗ
JOIN OUR MEMBERS CLUB HOTEL & FLIGHT

FREE TRANSFER

Book directly from our website and benefit from free airport transfers.

The offer is valid for stays of 10 nights or more.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Θ 107, 63077 Καλλιθέα Χαλκιδική
Τηλ: +30 2374020820
Φαξ: +30 2374020544
Email: melathron@aegeanstar.com
ΜΗ.ΤΕ 0938K015A0682600
21 °C