ΚΡΑΤΗΣΗ
JOIN OUR MEMBERS CLUB HOTEL & FLIGHT

FREE TRANSFER

Book directly from our website and benefit from free airport transfers.

Offer is valid for stays of 5 nights or more between 29/04/19 - 22/05/19 and valid for stays of 10 nights or more for the rest of the season.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Θ 107, 63077 Καλλιθέα Χαλκιδική
Τηλ: +30 2374020820
Φαξ: +30 2374020544
Email: melathron@aegeanstar.com
ΜΗ.ΤΕ 0938K015A0682600
16 °C